NOTA DE PREMSA 23-05-2023

Malestar a la colla per haver de tornar cèntims de la subvenció del 2019

La Colla Gegantera Tota l’Endenga vol manifestar el seu més profund desencís i malestar per la falta de suport dels polítics municipals responsables que no han atès a la Colla Gegantera Tota l’Endenga i a d’altres entitats locals que s’han trobat amb problemes similars.

Des de la fundació de la Colla el 1992, hem anat pactant amb els diferents departaments de Cultura i/o Festes, la participació de l’entitat en la realització de les Festes Majors i altres actes com la Nit del Foc i les Trobades de Gegants o Timbalers.

El fet que ens ha motivat a expressar el nostre enuig en aquesta nota, és que per la subvenció atorgada per Conveni el 2019, ara ens reclamen 1.890,52€.  D’aquesta subvenció, celebrats tots els actes i les activitats, cobrada i justificada el gener del 2020 i validada per l’ajuntament; a posteriori una inspecció subcontractada el desembre del 2021 a una empresa privada per la revisió de les subvencions, va concloure que algunes factures presentades per la justificació de la despesa del 2019, aprovades per l’ajuntament, departament de Festes, i Intervenció Municipal, ara per uns “matís”, no s’accepten indicant que les despeses no tenien relació directa amb les activitats anuals subvencionades. Conclusió reclamen una devolució de 1.890,52 €.

Aclarim que entre les factures no acceptades la major part són la de gestoria comptable i fiscal per portar l’administració de l’entitat amb tota legalitat, de presentar telemàticament les seves declaracions, Ives, Societats, etc i portar la comptabilitat i registres oficials així com tot el necessari per poder ser interlocutor amb l’administració de forma telemàtica i les despeses de hosting i dominis web.

Denunciem una manca total d’empatia, sensibilitat i reconeixement a la feina de més de 30 anys d’una associació sense ànim de lucre amb vora dos-cents membres en les seves diferents seccions.

Denunciem un desemparament molt agre que ens fa replantejar moltes coses. Com entitat sense ànim de lucre i compromesa cegament amb el nostre poble duem a terme una feinada al llarg de l’any i amb una continuïtat en el temps i fermesa encomiables, no obstant, l’actitud dels nostre polítics, que no ens defensen quan ho necessitem, ens dona què pensar. Com accepten que existim però les despeses per poder viure no són subvencionables? Quina incongruència concedir-nos la menció d’honor en el saló de plens i després signar un edicte de reintegrament de subvenció amb interessos. Quina barra i quina poca vergonya.

Previ a enviar les al·legacions a la petició de devolució dels cèntims, vam fer una reunió amb Alcalde/Regidor de Festes i  el responsable d’Hisenda que no serveix de resperquè les al·legacions les respon l’empresa auditora, (que no sabem ni quina cara tenen doncs no s’han presentat mai i treballen des de Barcelona a distància) dient que no tenen coneixement de l’existència de cap document circulat pel departament de Festes a mode d’instrucció per justificar les subvencions…

Una veritable pena.

Amb tota la legalitat aquest reintegrament, si haguessin volgut, no hagués estat necessari. No han atès  les més mínimes raons de la lògica, l’esperit de la llei i del conveni doncs com es pot pretendre prestar tota una sèrie de serveis i complir el conveni sense incórrer en unes despeses indispensables pel funcionament i l’existència mateixa de l’entitat? I per més Inri la Justificació del Conveni es fa seguint les instruccions de l’ajuntament i després no s’accepta. A quin joc juguem? A què ens hem d’atendre? Ara hem de reclamar responsabilitat patrimonial per funcionament anormal i defectuós  de l’administració que ocasiona un perjudici directe a l’entitat?

És pervers interpretar que les despeses de funcionament ordinari d’administració i compliment de les obligacions legals, fiscals i associatives de l’entitat no estan destinades a poder fer les activitats mateixes que el conveni amb l’ajuntament subvenciona i també és pervers  i decimonònic que en ple segle XXI  no siguin despeses necessàries les de hosting i dominis web.

Altres entitats locals també han passat la seva; potser que comencem a pensar en les entitats i cuidar-les.

Cambrils, Maig 2023